INFORMACJE PRAWNE

  1. Strona główna
  2. INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

 

 

Treść witryny internetowej

Treść niniejszej witryny internetowej nie stanowi oferty umownej. Centrum oraz ECE wyraźnie zastrzegają sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usuwania części stron lub całej witryny internetowej, lub czasowego, czy też ostatecznego zaprzestania publikowania witryny internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Linki

W przypadku odsyłania na obce strony internetowe („linki”), zobowiązanie do odpowiedzialności jest wyłączone, chyba że wiemy o niezgodności treści z prawem, a z punktu widzenia technicznego zapobieżenie korzystaniu jest możliwe. Z tego względu centrum oraz ECE oświadczają wyraźnie, że w momencie umieszczania linków nie rozpoznano żadnych treści niezgodnych z prawem oraz nie posiadaliśmy informacji o takich treściach na podlinkowanych stronach. Po dokonaniu weryfikacji nie mamy żadnego wpływu na zawartość oraz na treści podlinkowanych / połączonych stron, które po umieszczeniu linków zostały zmienione. Powyższe stwierdzenie obowiązuje odnośnie wszystkich linków dodanych w obrębie własnej witryny internetowej oraz odsyłania do podmiotów trzecich, a także wobec wpisów zewnętrznych w przygotowanych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, listach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, których treść może zostać zmieniona z zewnątrz.

Za treści podlinkowanych stron odpowiedzialność ponosi zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Z tego względu za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe wskutek korzystania lub niekorzystania z informacji przedstawionych w ten sposób odpowiada sam operator strony, do której się odsyła, a nie podmiot, który jedynie odsyła do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linku.

Zgodność z prawem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, z której użytkownik został odesłany na tę stronę internetową. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne lub nie są całkowicie zgodne z obowiązującym prawem, treść oraz ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

Prawa autorskie i prawo do znaku towarowego

Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględniać prawa autorskie wykorzystywanych grafik, animacji, zdjęć i tekstów, korzystać z samodzielnie utworzonych grafik, animacji, zdjęć i tekstów lub stosować grafiki, animacje, zdjęcia i teksty, które nie są chronione prawami autorskimi. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w witrynie internetowej i objęte ochroną podmiotów trzecich podlegają przepisom obowiązującego prawa do znaku towarowego oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli w sposób nieograniczony. Sam fakt wymienienia nazwy marek i znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie opublikowanych, stworzonych samodzielnie przez centrum, ECE lub ich zleceniobiorców obiektów pozostaje wyłącznie po stronie centrum lub ECE. Powielanie, opracowanie, rozpowszechnianie, wszelkie rodzaje sprzedaży lub wykorzystanie takich grafik, animacji, zdjęć i tekstów w formie innych publikacji elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej, pisemnej zgody centrum lub ECE jest zabronione. Pobieranie, wykorzystywanie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.